Jednoosobowa Grupówka

 

Zamiast czytać - zadzwoń - 609 432 282,

Albo napisz: bogdan.mokanek@port.allianz.pl.

Spotkamy się tam gdzie trzeba i zrobimy, co potrzeba...

 

 

 

Z Rodziną Bezpieczniej

 

 

To unikalny program, do którego można przystępować indywidualnie, choć jest grupowym ubezpieczeniem na życie. Oferowany jest dla osób w wieku od 16 do 64 lat, bez względu na rodzaj zatrudnienia lub jego brak.

 

Celem ubezpieczenia jest ochrona życia i zdrowia oraz zabezpieczenie przyszłości finansowej całej rodziny.

 

Zawiera tradycyjne świadczenia m.in.: zgony, trwały uszczerbek na zdrowiu, urodzenie dziecka, poważne zachorowania Ubezpieczonego i członków rodziny, leczenie w szpitalu, leczenie operacyjne, itd.

 

W ofercie posiadamy warianty zróżnicowane cenowo i zakresowo. Składka może zawierać się w przedziale           od 31 – 65 zł.

 

Posiada również szeroki zakres świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego oraz członków Jego rodziny, m.in. takie jak:

 • organizacja i pokrycie kosztów wizyt u psychologa w związku z trudnymi sytuacjami w rodzinie (zgon, poronienie, poważna choroba),
 • organizacja procesu rehabilitacji w następstwie wypadku,
 • zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego do korzystania w domu,
 • transport sprzętu rehabilitacyjnego do domu,
 •  transport medyczny w następstwie wypadku,
 • organizacja prywatnych lekcji dla dziecka przebywającego na zwolnieniu lekarskim powyżej 7 dni,
 • pomoc medyczna za granicą - do kwoty 200 euro,
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt lekarskich,
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt pielęgniarek,
 • zdrowotne usługi informacyjne infolinia medyczna, rozmowa z lekarzem dyżurnym,
 • dostarczenie leków do miejsca pobytu,
 •  przewóz dzieci do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej do opieki i ich powrót,
 •  przejazd osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi z miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego i powrót,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • organizacja pobytu rodzica/opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka,
 • pomoc domowa - po zakończonej hospitalizacji trwającej powyżej 7 dni,
 • pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowo narodzonym dzieckiem,
 • Infolinia Baby Assistance,
 • transport rodzica lub teścia Ubezpieczonego na wizytę kontrolną po hospitalizacji trwającej powyżej 5 dni,
 • pomocy domowej lub pielęgniarki po zakończeniu hospitalizacji dla rodzica lub teścia Ubezpieczonego,
 • osobisty asystent - pomoc podczas transportu medycznego do/ze szpitala oraz załatwieniu formalności w placówce medycznej.