Opieka Szpitalna

 

Zamiast czytać - zadzwoń: 609 432 282,

Albo napisz: bogdan.mokanek@port.allianz.pl

Spotkamy się tam gdzie trzeba i zrobimy, co potrzeba...

 

 

Jest to grupowe ubezpieczenie zawierane przez pracodawcę na Jego koszt lub na koszt pracowników, umożliwiające dostęp do wykonania na koszt Allianz zabiegów lub operacji chirurgicznych w autoryzowanych prywatnych placówkach szpitalnych na terenie całego kraju.


Umowa zapewnia:

 • możliwość wykonania na koszt Allianz zabiegów lub operacji chirurgicznych w komfortowych warunkach szpitali prywatnych lub w szpitalach publicznych, z którymi Allianz podpisał umowę;
 • krótki czas oczekiwania na zabieg;
 • dostępność operacji (zabiegów objętych umową leczenia szpitalnego) w następujących specjalizacjach: chirurgia, ginekologia, okulistyka, kardiologia, laryngologia, ortopedia, urologia;
 • możliwość wyboru spośród trzech wariantów zakresu ubezpieczenia w zależności od liczby możliwych do wykonania operacji chirurgicznych: 250, 400 lub 530;
 • organizację usługi szpitalnej (np. znalezienie najlepszego szpitala, ustalenie najbliższego terminu);
 • dodatkową pomoc przed, w trakcie i po pobycie w szpitalu w ramach usług assistance;
 • wyjątkowy pakiet Assistance dla Ubezpieczonego Pracownika oraz członków Jego rodziny dołączany jest do każdego wariantu;
 • pokrycie kosztów:
  • planowych operacyjnych świadczeń szpitalnych, które są rozliczane bezgotówkowo lub refundowane – w zależności od wyboru Ubezpieczonego;
  • wizyt kwalifikacyjnych przed operacją – o ile są wymagane przez szpital,
  • związanych z procesem diagnostycznym trwającym od chwili przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala, związanym bezpośrednio z planowym zabiegiem operacyjnym,
  • znieczulenia,
  • leków i materiałów opatrunkowych użytych podczas hospitalizacji,
  • opieki lekarsko-pielęgniarskiej,
  • operacji chirurgicznej,
  • opieki pooperacyjnej trwającej do chwili wypisu Ubezpieczonego ze szpitala.Korzyści dla pracodawcy z wdrożenia programu:

 • zmniejszenie kosztów związanych z absencją chorobową pracowników,
 • podtrzymanie i wzmocnienie lojalności pozostającego personelu,
 • rozwiązanie budujące wizerunek pracodawcy dbającego o dobro pracownika,
 • tańsza i bardziej elastyczna od podwyżki forma benefitu dla pracownika,
 • uatrakcyjnienie oferty zatrudnienia dla pozyskania od konkurencji dobrych pracowników,
 • wstęp do bardziej atrakcyjnych ofert na inne ubezpieczeni.Korzyści dla pracownika:

 • krótszy proces leczenia – wcześniej podejmowane działania,
 • komfortowy sposób uzgadniania terminów poprzez 24h infolinię,
 • wybór placówek z listy ok. 75 w całym kraj,
 • szeroki wybór opcji ubezpieczenia - 3 warianty,
 • możliwość ubezpieczenia całej rodziny w ramach pakietu rodzinnego,
 • najszerszy na rynku zakres usług assistance dla całej rodziny,
 • brak istotnych wykluczeń – odpowiadamy także za schorzenia przewlekłe.