OC Zawodowe OBOWIĄZKOWE

 

Zamiast czytać - zadzwoń - 609 432 282,

Albo napisz: bogdan.mokanek@port.allianz.pl.

Spotkamy się tam gdzie trzeba i zrobimy, co potrzeba...

 

 

 

OC z tytułu wykonywanego zawodu

 

W niektórych branżach istnieje obowiązek ubezpieczenia się w zakresie OC (np. doradcy podatkowi, brokerzy ubezpieczeniowi, agenci działający na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w ramach danego działu ubezpieczeń – tzw. multiagent). Podczas wykonywania swojego zawodu można wyrządzić nieumyślną krzywdę osobie trzeciej. Poszkodowany może zażądać odszkodowania finansowego za spowodowaną szkodę.

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody spowodowane na skutek wykonywania swojego zawodu. W Allianz ochroną obejmujemy odpowiedzialność cywilną - nie tylko tę wynikającą z obowiązku ustawowego - za szkody na osobie lub mieniu, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych. Przykładowo : OC zawodowe lekarzy, OC nauczycieli, OC notariusza, OC brokera ubezpieczeniowego.