Ubezpieczenie Kluczowych Pracowników

 

Zamiast czytać - zadzwoń: 609 432 282,

Albo napisz: bogdan.mokanek@port.allianz.pl

Spotkamy się tam gdzie trzeba i zrobimy, co potrzeba...

 

 

Idea takiego rozwiązania stosowanego w Allianz opiera się na obowiązujących obecnie przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa z dnia 15 lutego 1992r., DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654, z poźn. zm.) oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176, z poźn. zm.), które to stwarzają możliwość zaliczenia składek opłacanych przez pracodawcę na ubezpieczenia osobowe, w tym ubezpieczenia na życie pracowników w koszty uzyskania przychodu.


Są to umowy ubezpieczenia dotyczące:

 

Działu I
1. Ubezpieczenia na Życie,
3. Ubezpieczenia na Życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ub. wymienionych w punktach 1-4 Działu II


Działu II

1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

 1. świadczenia jednorazowe,
 2. świadczenia powtarzające się,
 3. połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2,
 4. przewóz osób.

2. Ubezpieczenia choroby:

 1. świadczenia jednorazowe,
 2. świadczenia powtarzające się,
 3. świadczenia kombinowane.


Tak skonstruowane ubezpieczenie jest wspaniałym instrumentem pozapłacowego świadczenia dla Kluczowych Pracowników.

 

Aby składki te mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów:

 • uprawnionym do otrzymania świadczenia z tytułu zawartych ww. umów ubezpieczenia nie może być pracodawca
 • i umowy te w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je zawarto lub odnowiono, muszą wykluczać:
 1. wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
 2. możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
 3. wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.