Opieka Zdrowotna

 

Zamiast czytać - zadzwoń: 609 432 282,

Albo napisz: bogdan.mokanek@port.allianz.pl

Spotkamy się tam gdzie trzeba i zrobimy, co potrzeba...

 

 

Allianz Opieka Zdrowotna

 

 Jest to grupowe ubezpieczenie kierowane do osób zatrudnionych, umożliwiające dostęp do opieki medycznej w kilkuset prywatnych placówkach medycznych na terenie całego kraju.

 

 

Korzyści dla pracodawcy z wdrożenia programu: 

 1. zmniejszenie kosztów związanych z absencją chorobową pracowników,
 2. lepsze wykorzystanie czasu pracy pracownika,
 3. podtrzymanie i wzmocnienie lojalności pozostającego personelu,
 4. manifestacja niezachwianej pozycji pracodawcy na rynku,
 5. rozwiązanie budujące wizerunek pracodawcy dbającego o dobro pracownika,
 6. element wzmocnienia morale załogi w sytuacji zwiększonej mobilizacji sił,
 7. czynnik kreujący pozytywną rywalizację wśród pracowników,
 8. tańsza i bardziej elastyczna od podwyżki forma benefitu dla pracownika,
 9. uatrakcyjnienie oferty zatrudnienia dla pozyskania od konkurencji dobrych pracowników,
 10. wstęp do bardziej atrakcyjnych ofert na inne ubezpieczenia.

 

  

Korzyści dla pracownika: 

 1. szybki dostęp do opieki podstawowej i specjalistycznej,
 2.  lepsza diagnostyka - nielimitowany dostęp do wielu badań,
 3.  krótszy proces leczenia – wcześniej podejmowane działania,
 4.  komfortowy sposób uzgadniania terminów poprzez 24h infolinię ,
 5.  dowolny wybór placówek z listy kilkuset w całym kraju,
 6.  szeroki wybór opcji ubezpieczenia - 5 wariantów + 3 umowy dodatkowe,
 7.  możliwość ubezpieczenia całej rodziny w ramach pakietu rodzinnego,
 8.  najszerszy na rynku zakres usług assistance dla całej rodziny,
 9.  brak oceny ryzyka medycznego dla ubezpieczonych,
 10.  brak istotnych wykluczeń – odpowiadamy także za schorzenia przewlekłe. 

 

 

Wyjątkowy pakiet Assistance dla Pracownika oraz członków Jego rodziny dołączony do każdego wariantu zapewnia takie świadczenia jak: 

 • organizacja i pokrycie kosztów wizyt u psychologa w związku z trudnymi sytuacjami w rodzinie (zgon, poronienie, poważna choroba),
 • organizacja procesu rehabilitacji w następstwie wypadku,
 • zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego do korzystania w domu,
 • transport sprzętu rehabilitacyjnego do domu,
 • transport medyczny w następstwie wypadku,
 • organizacja prywatnych lekcji dla dziecka przebywającego na zwolnieniu lekarskim powyżej 7 dni,
 • pomoc medyczna za granicą - do kwoty 200 €,
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt lekarskich,
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt pielęgniarek,
 • zdrowotne usługi informacyjne infolinia medyczna, rozmowa z lekarzem dyżurnym,
 • dostarczenie leków do miejsca pobytu,
 • przewóz dzieci do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej do opieki i ich powrót,
 • przejazd osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi z miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego i powrót,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • organizacja pobytu rodzica/opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka,
 • pomoc domowa - po zakończonej hospitalizacji trwającej powyżej 7 dni,
 • pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowo narodzonym dzieckiem,
 • Infolinia Baby Assistance,
 • transport rodzica lub teścia Ubezpieczonego na wizytę kontrolną po hospitalizacji trwającej powyżej 5 dni,
 • pomocy domowej lub pielęgniarki po zakończeniu hospitalizacji dla rodzica lub teścia Ubezpieczonego,
 • osobisty asystent - pomoc podczas transportu medycznego do/ze szpitala oraz załatwieniu formalności w placówce medycznej.