Testamenty

Zamiast czytać - zadzwoń - 609 432 282,

Albo napisz: bogdan.mokanek@i-ubezpieczenia.eu

Spotkamy się tam gdzie trzeba i zrobimy, co potrzeba...

 

 

 

Przy sporządzaniu testamentów istotnym dla ważności samego dokumentu jest zachowanie, przewidzianych prawem zasad.

Notariusz przypilnuje tych zasad, lecz nie będzie mógł ingerować w samą treść oraz spójność zapisów testamentowych – rozrządzeń. Udział notariusza kończy się potwierdzeniem zgodności podpisu Testatora.

 

Testament nabiera mocy prawnej dopiero w momencie śmierci Testatora. Wówczas nie jest już możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian, uzupełnień, wyjaśnień. Raz sporządzony testament może być wielokrotnie uzupełniany lub wręcz zmieniony na nowy, lecz może tego dokonać jedynie sam autor - Testator.

Po śmierci, zdajemy się na ocenę prawidłowości zapisów przez sąd, który to zatwierdza testament na rozprawie spadkowej. Jeśli zapisy są niejasne, niespójne, wykluczające się lub brak istotnych zapisów – wówczas sąd odrzuca testament w całości lub w części.

 

W bardziej skomplikowanej sytuacji rodzinno - majątkowej niezbędna jest właściwa konstrukcja testamentu. Powinna ona uwzględniać możliwe do przewidzenia sytuacje występujące w momencie śmierci Testatora.

Zdarza się bowiem, że spadkobiercy lub osoby zainteresowane występują z wnioskiem o unieważnienie testamentu.

 

W interesie Testatora, jest więc sporządzenie testamentu tak, by nie został on nigdy podważony lub odrzucony!    

 

Świadczymy usługi polegające na pomocy w sporządzeniu prawidłowego dokumentu jak i treści zapisanych w nim rozrządzeń.