Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Zamiast czytać - zadzwoń - 609 432 282,

Albo napisz: bogdan.mokanek@port.allianz.pl.

Spotkamy się tam gdzie trzeba i zrobimy, co potrzeba...

 

 

 

Ochrona sprzedaży na całym świecie, bez względu na kraj pochodzenia odbiorcy – decyduje limit! Ubezpieczenie Należności Handlowych All Inclusive.

 

Korzyści z ubezpieczenia należności:

 • Ochrona przed nieplanowanymi stratami, które mogą przesądzić o istnieniu firmy.
 • Możliwość wchodzenia na nowe rynki zbytu  i poszukiwania kontrahentów zagranicznych.
 • Monitoring ryzyka przez cały okres trwania ubezpieczenia dzięki znajomości poszczególnych branży przez wyspecjalizowanego Ubezpieczyciela.
 • Minimalizacja kosztów zbierania informacji o sytuacji finansowej potencjalnych klientów (przeniesienie wszystkich obowiązków na Ubezpieczyciela).
 • Zmniejszenie odpowiedzialności osób podejmujących decyzje finansowe

 

Wypadek ubezpieczeniowy to zdarzenie polegające na nieotrzymaniu przez Ubezpieczonego zapłaty od klienta, z tytułu sprzedaży lub dostawy towarów oraz świadczenia usług, w wyniku prawnie potwierdzonej bądź faktycznej niewypłacalności danego klienta.

 

Prawnie potwierdzona niewypłacalność ma  miejsce, gdy zajdzie jedna z następujących okoliczności:

 1. 1.     Właściwy sąd prawomocnie orzekł o:
 2. 2.     Właściwy organ egzekucyjny wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w związku z brakiem możliwości zaspokojenia w całości roszczeń dochodzonych przez Ubezpieczonego.
 3. 3.     W odniesieniu do należności w obrocie z zagranicą zaistniały okoliczności, które w kraju dłużnika odpowiadają wymienionym powyżej wypadkom przewidzianym w prawie polskim.
  • Upadłości z możliwością układu,
  • Upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego,
  • Oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości:
   • jeżeli majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania,
   • jeżeli majątek jest obciążony zastawem, hipoteką, a pozostały nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania.

 

Inne ryzyka proponowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

 

 • Ubezpieczenie Ryzyka Kredytu Kupieckiego z opcją windykacji
 • Ubezpieczenie Należności Handlowych „All Inclusive”
 • Ubezpieczenie Ryzyka Kredytu Kupieckiego „Kredyt +
 • Gwarancje

 

Ryzyka oferowane w Euler Hermes  Zarządzanie ryzykiem Sp. z o.o.

 

 • Raporty Kredytowe
 • Monitoring Należności
 • Ocena i monitoring ryzyka
 • Windykacja przedsądowa
 • Obrót Wierzytelnościami
 • Biznes Partner
 • Program Analiz Branżowych