Firmowe - Osobowe Grupowe

 

Zamiast czytać - zadzwoń - 609 432 282,

Albo napisz: bogdan.mokanek@port.allianz.pl.

Spotkamy się tam gdzie trzeba i zrobimy, co potrzeba...

 

 • Pracowniczy Program Emerytalny

  Istotą programu emerytalnego jest inwestowanie przez instytucję zarządzającą (np. TU Allianz Życie S.A.) składek podstawowych i dobrowolnych - dodatkowych na indywidualnych-imiennych rejestrach inwestycyjnych pracowników uczestniczących w programie.

 • Grupowe

  Program Allianz Rodzina to oferta ubezpieczenia grupowego dla osób pracujących zawodowo. Ubezpieczenie zawiera w sobie podstawową ochronę na wypadek śmierci pracownika z licznymi rozszerzeniami. Szeroki zakres ubezpieczenia gwarantuje ponadto ochronę ubezpieczeniową dla całej rodziny nieosiągalny w przypadku polis indywidualnych.
  Uczestnicy ubezpieczenia mają zapewnioną pomoc finansową w trudnych sytuacjach życiowych (zgon, inwalidztwo, poważne zachorowania, leczenie w szpitalu, leczenie operacyjne, osierocenie dziecka)

 • NNW

  Polisa NNW ochroni Ubezpieczonego i członków Jego rodziny przed dotkliwymi skutkami wypadków.

  Przeznaczone jest dla osób, które nie ukończył 60 roku życia (w wypadku kontynuacji możliwe jest objęcie ochroną także osób do 70 roku życia).

 • Ubezpieczenia Zdrowotne


 • Ubezpieczenia Turystyczne dla firm

  •  


   Zawiera ono w sobie ochronę kosztów leczenia (KLA) za granicą oraz pomoc w podróży (assistance) oraz takie dodatkowe ryzyka jak: NNW, OC na osobie i rzeczy, ubezpieczenia bagażu podróżnego, ubezpieczenie sprzętu turystycznego, kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowania biletu czy koszt wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej.

  • Open Business Travel

   Ubezpieczenie w podróży zagranicznej GLOBTROTER w formie OPEN BUSINESS TRAVEL zawierane jako otwarta polisa skierowane jest do firm, których pracownicy lub kadra często wyjeżdża za granicę.

  • Traper

   Zawiera ono w sobie ochronę kosztów leczenia (KLA) za granicą oraz pomoc w podróży (assistance) oraz takie dodatkowe ryzyka jak: NNW, OC na osobie i rzeczy

  • Podróż na terytorium RP

   Ubezpieczenie w podróży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to niezbędny element wyposażenia w każdej podróży po kraju, nawet tej najkrótszej.