OC Zawodowe DOBROWOLNE - rozszerzenie

 

 Zamiast czytać - zadzwoń - 609 432 282,

Albo napisz: bogdan.mokanek@port.allianz.pl.

Spotkamy się tam gdzie trzeba i zrobimy, co potrzeba...

 

 

OC z tytułu wykonywanego zawodu 


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody spowodowane na skutek wykonywania swojego zawodu. W Allianz ochroną obejmujemy odpowiedzialność cywilną - nie tylko tę wynikającą z obowiązku ustawowego - za szkody na osobie lub mieniu, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych. 

W  branżach, w których istnieje obowiązek ubezpieczenia się w zakresie OC Obowiązkowego, ustawowy poziom minimalnych sum gwarancyjnych jest często zbyt niski. Rodzi to konieczność dokupienia wyższej sumy, zgodnie ze specyfiką wykonywanego zawodu i możliwymi roszczeniami osób poszkodowanych. Ochroną objęte są jedynie niektóre zawody, jednak ich katalog ciągle się rozszerza.

Obecnie oferta dotyczy zarówno firm jak i osób fizycznych (umowa o pracę, inne formy prawne):

 • OC Biura Tłumaczeń (Tłumaczy)
 • OC Kancelarii Prawnej (Prawników)
 • OC Pracowni Architektonicznej (Architektów)
 • OC Pracowni Projektowania Wnętrz (Projektantów)
 • OC Geodety / Kartografa (Biura Geodezyjne/Kartograficzne)
 • OC Przedsiębiorcy prowadzącego działalność projektanta/wykonawcy systemów komputerowych/doradcy komputerowego
 • OC Zarządcy Nieruchomości (Firmy zarządzające)
 • OC Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami (Firmy pośrednictwa)
 • OC Konsultanta (Firmy konsultingowe)
 • OC Służb BHP (Firmy BHP)
 • OC Nauczyciela