OC Władz Spółek

 

Zamiast czytać - zadzwoń - 609 432 282,

Albo napisz: bogdan.mokanek@port.allianz.pl .

Spotkamy się tam gdzie trzeba i zrobimy, co potrzeba...

 

 


Ubezpieczenie D&O


Allianz D&O Protect to propozycja Allianz skierowana do osób zasiadających w zarządach, radach nadzorczych, a także prokurentach sp. z o.o. lub spółek akcyjnych lecz nie tylko! Ubezpieczenie chroni te osoby, ale także każdą inną osobę, która choćby czasowo je zastępuje lub pełni obowiązki, od skutków ich nieprawidłowego działania, przez co rozumieć można między innymi:

 • nadużycie zaufania,
 • działanie na szkodę firmy,
 • przekroczenie umocowania,
 • złożenie oświadczenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd,
 • naruszenia praw pracowniczych,
 • w pewnych sytuacjach (poza winą umyślną członków władz) w zakres ubezpieczenia D&O mogą wchodzić roszczenia inwestorów o straty związane ze spadkiem wartości akcji w wyniku na przykład błędnie skalkulowanych prognoz,
 • straty handlowe spółki,
 • błędy w zarządzaniu,
 • błędy popełnione w trakcie publicznej emisji akcji (pominięcie istotnych informacji w prospekcie emisyjnym),
 • błędy popełnione podczas dokonywanej fuzji czy przejęcia,
 • zawinione zaniżenie wartości spółki, sprzedaż aktywów po zaniżonej cenie,
 • spory pracownicze.

 

Ubezpieczenie chroni prywatny majątek członków organów spółki, zapewnia, więc bezpieczeństwo materialne ich rodzinom, ale również chroni samą spółkę, która odpowiada zgodnie z kodeksem cywilnym za szkody wyrządzone z winy swoich organów.

Wysokość sumy ubezpieczenia uzależniona jest od indywidualnych wymagań klienta.