CONSULTING

 

Zamiast czytać - zadzwoń - 609 432 282,

Albo napisz: bogdan.mokanek@i-ubezpieczenia.eu

Spotkamy się tam gdzie trzeba i zrobimy, co potrzeba...

 


Forma prawna działalności gospodarczej - a ZAGROŻENIA z niej wynikające


Rozpoczynając działalność gospodarczą nie zawsze analizujemy zagrożenia wynikające z wyboru formy prawnej. W tym momencie często inne argumenty przeważają. Refleksje w sprawie ewentualnej zmiany (przekształcenia) formy prawnej, pojawiają się lub stają się wręcz koniecznością przy rozwoju Firmy. Jaki wówczas przyjąć kierunek zmian - na lepsze? Odpowiedź na to pytanie jest złożona, nawet wtedy, gdy zdajemy sobie sprawę z wad poszczególnych wyborów. Co jeśli jesteśmy niepoprawnymi optymistami?

 

Konsulting w zakresie zagrożeń związanych z wybraną formą prawną - to nasza specjalność. W procesie doradzania jesteśmy szczególnie wyczuleni na wszelkie uwarunkowania wynikające z zapisów umowy spółki, branży, ze struktury właścicielskiej, a nawet sytuacji osobistej uczestników spółki i innych.

Dla przykładu szczególną uwagę przywiązujemy do sytuacji w spółce po śmierci jednego z jej uczestników. Jednym z rozwiązań (czasami koniecznością) jest spłata spadkobierców wspólnika.

 

Jakie skutki prawne i finansowe wy­stąpią w spółce w związku z koniecznością spłaty z majątku spółki, uprawnień majątkowych zmarłego? Pytanie to ma szczególne znaczenie, ponieważ data zgonu jest nieprzewidywalna. Przy braku stosownych regulacji oznacza to, że nie będzie można już z wyprzedzeniem, uporządkować spraw, przewidzieć następstw i właściwie się do nich przygotować.

 

Czy do realnych konsekwencji dla spółki, będących następstwem spłaty udziału zmarłego wspólnika, można zaliczyć:

 • utratę płynności finansowej,
 • utratę zdolności kredytowej,
 • niemożność dokończenia realizacji podpisanych umów,
 • konieczność zapłaty kar umownych, odszkodowań za straty i utracone korzyści wynikające z odpowiedzialności kontraktowej,
 • utratę zysków i pozycji rynkowej,
 • upadłość spółki – upadłość samych wspólników?

 

Czy spłata będzie możliwa :

 • z nadwyżki finansowej spółki,
 • z rezerwy finansowej spółki,
 • ze środków obrotowych spółki,
 • z innego majątku spółki,
 • z kredytu,
 • z majątku własnego pozostałych przy życiu wspólników,
 • w ratach i na dogodnych terminach, z odsetkami czy bez, itp.?

 

Czy spadkobiercy zaakceptują:

 • wysokość spłaty,
 • sposób spłaty,
 • rodzaj spłaty,
 • termin spłaty,
 • jeżeli nie zaakceptują, jakie będą ostateczne koszty rozliczeń, itp.?

 

Odpowiedzi na te pytania to wierzchołek góry lodowej.

 

Czy istnieją zgodne z prawem rozwiązania, których przyjęcie wykluczy skutecznie powstanie tych opisanych wyżej i jeszcze wielu następnych zagrożeń, pomimo istnienia tak wielu niewiadomych?

 

Tak, takie rozwiązania istnieją. My je znamy i stosujemy.