Rzeczy Ruchome

Zamiast czytać - zadzwoń - 609 432 282,

Albo napisz: bogdan.mokanek@port.allianz.pl.

Spotkamy się tam gdzie trzeba i zrobimy, co potrzeba...

 

 

Rzeczy ruchome 

Bezpieczny Biznes to optymalny pakiet ubezpieczeń budynków i lokali, rzeczy ruchomych i nakładów inwestycyjnych.
Chroni wyposażenie firmy, środki obrotowe w miejscu ubezpieczenia i transporcie, rzeczy osób trzecich i osobiste pracowników, reklamy oraz nakłady inwestycyjne i gotówkę.
Obejmuje szkody wyrządzone przez ryzyka opisane dla ubezpieczenia budynków oraz pozwala na rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk, maszyny i urządzenia przenośne czy cargo. Ubezpieczamy także koszty związane z zapobieżeniem szkodzie lub zmniejszeniem jej skutków, koszty odtworzenia dokumentacji, przeniesieniem przedmiotów do lokali zastępczych, wynajęciem tych pomieszczeń, koszty napraw uszkodzonych zabezpieczeń i wymiany zamków.
Może obejmować także odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, z włączeniem OC najemcy za szkody osobowe i rzeczowe.


Biznes Assistance 

Biznes Assistance to szeroki zakres usług informacyjnych, organizacyjnych, interwencyjnych oraz medycznych.
Allianz zapewni dla Ciebie infolinię medyczną, informacje w przypadku konieczności hospitalizacji, informacje o usługodawcach, służbach pierwszej pomocy oraz służbach użyteczności publicznej. Jeśli Twoje mienie jest zagrożone zorganizujemy i pokryjemy koszty Twojego przejazdu oraz transportu Twojego pojazdu do miejsca ubezpieczenia, pomoc ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, stolarza czy dekarza. Pomożemy w transporcie i składowaniu ocalałego mienia, zapewnimy pomoc i pokryjemy koszt ślusarza, gdy zgubisz klucze lub zamki zostaną uszkodzone, zapewnimy usługi remontowe. Jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku doznasz uszczerbku na zdrowiu, zapewnimy wizytę lekarską, transport medyczny, dostawę leków i sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania oraz pomoc domową po hospitalizacji.
Biznes Assistance oferowane jest tylko w ramach składki, do ubezpieczenia rzeczy ruchomych - Allianz Biznes Plus z sumą ubezpieczenia minimum 100 000 zł.


Ubezpieczenie utraty zysku 

Jest to rozszerzenie zawartego ub. rzeczy ruchomych. Ubezpieczenie utraty zysku gwarantuje Ci zachowanie stabilności finansowej.
Zapewniamy zwrot utraconego zysku w wyniku zniszczenia mienia na skutek takich zdarzeń, jak: pożar, eksplozja, silny wiatr czy inne żywioły.
Poczekamy, aż się rozkręcisz po szkodzie. Będziemy pokrywać straty od momentu powstania szkody, aż do chwili, gdy Twoja firma odzyska pełną sprawność ekonomiczną. Inne polisy nie są tak korzystne - wygasają z chwilą wznowienia działalności po odtworzeniu zniszczonego mienia. My chronimy Cię dłużej!
Proponujemy dwa sposoby ustalenia sumy ubezpieczenia utraty zysku. Może być ona równa sumie ubezpieczenia rzeczy ruchomych od pożaru i innych zdarzeń losowych lub specjalnie wyliczona na podstawie dokumentów finansowych za ostatni rok obrachunkowy.
Możesz się ubezpieczyć na 3, 6, 9 lub 12 miesięcy. Przez ten czas będziemy pokrywać Twoje straty