Grupowe

 

Zamiast czytać - zadzwoń: 609 432 282,

Albo napisz: bogdan.mokanek@port.allianz.pl

Spotkamy się tam gdzie trzeba i zrobimy, co potrzeba...

 

 

Programy Allianz Rodzina oraz Allianz Rodzina Prestige to oferta ubezpieczenia grupowego dla osób pracujących zawodowo. Ubezpieczenie zawiera w sobie podstawową ochronę na wypadek śmierci pracownika z licznymi rozszerzeniami. Szeroki zakres ubezpieczenia gwarantuje ponadto ochronę ubezpieczeniową dla całej rodziny nieosiągalny w przypadku polis indywidualnych.
Uczestnicy ubezpieczenia mają zapewnioną pomoc finansową w trudnych sytuacjach życiowych (zgon, inwalidztwo, poważne zachorowania, leczenie w szpitalu, leczenie operacyjne, osierocenie dziecka) oraz

 • finansowe wsparcie w przypadku narodzin dziecka
 • ochronę rodziny Pracownika (współmałżonek, rodzice, dzieci) w ramach tej samej umowy ubezpieczenia,
 • nieopodatkowane świadczenia (zwolnione z podatku dochodowego lub podatku od spadków i darowizn),
 • finansowe zabezpieczenie Pracownika i jego najbliższych w przypadku utraty zdolności zarobkowania,
 • możliwość indywidualnego kontynuowania grupowego ubezpieczenia w przypadku rozwiązania stosunku pracy, przejścia na emeryturę, czy likwidacji zakładu pracy,
 • ochronę pracownika i jego rodziny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, w każdym miejscu na świecie,
 • możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy ubezpieczenia do tych świadczeń lub do tej części świadczeń do których Pracownik nabył prawo (cesja).
 • Możliwość uzyskania zniżek na ubezpieczenia turystyczne i majątkowe w Allianz.(od 5% do 15%).
 • Możliwość gromadzenia kapitału na przyszłą emeryturę lub inne wydatki w przyszłym okresie ( minimalna składka 50 zł/ os )
 • Posiada również szeroki zakres świadczeń opiekuńczych dla Pracownika oraz członków Jego rodziny, m.in. takie jak:
  • organizacja i pokrycie kosztów wizyt u psychologa w związku z trudnymi sytuacjami w rodzinie (zgon, poronienie, poważna choroba),
  • organizacja procesu rehabilitacji w następstwie wypadku,
  • zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego do korzystania w domu,
  • transport sprzętu rehabilitacyjnego do domu,
  • transport medyczny w następstwie wypadku,
  • organizacja prywatnych lekcji dla dziecka przebywającego na zwolnieniu lekarskim powyżej 7 dni,
  • pomoc medyczna za granicą - do kwoty 200 €
  • zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt lekarskich,
  • zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt pielęgniarek,
  • zdrowotne usługi informacyjne infolinia medyczna, rozmowa z lekarzem dyżurnym,
  • dostarczenie leków do miejsca pobytu,
  • przewóz dzieci do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej do opieki i ich powrót,
  • przejazd osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi z miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego i powrót,
  • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
  • organizacja pobytu rodzica/opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka,
  • pomoc domowa - po zakończonej hospitalizacji trwającej powyżej 7 dni,
  • pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowo narodzonym dzieckiem,
  • Infolinia Baby Assistance,
  • transport rodzica lub teścia Ubezpieczonego na wizytę kontrolną po hospitalizacji trwającej powyżej 5 dni,
  • pomocy domowej lub pielęgniarki po zakończeniu hospitalizacji dla rodzica lub teścia Ubezpieczonego,
  • osobisty asystent - pomoc podczas transportu medycznego do/ze szpitala oraz załatwieniu formalności w placówce medycznej.